» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
Utbildning Aktiviteter Artiklar Nöje
UU MDH KI KTH ORU SH HIG SU LIU LHS

  SAAF
Inloggade: 0

Medlemmar: 2784

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


Föreninginformation om SAAF KI

Karolinska Institutet

 

Karolinska Institutet är idag ett av Europas största medicinska universitet. Det är också Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning med 30 procent av den medicinska utbildningen och 40 procent av all medicinsk akademisk forskning i landet. Verksamhetsidén är att genom forskning, utbildning och information medverka till att förbättra människors hälsa.

Utbildning
Inom det medicinska området erbjuder Karolinska Institutet nitton olika utbildningsprogram samt en mängd olika vidareutbildningar och fristående kurser.

Forskarutbildning
Genom att satsa på forskarutbildning försäkrar sig Karolinska Institutet om en god återväxt på forskarsidan.
Forskarutbildningen erbjuder studenter och doktorander möjlighet att delta i kvalificerad forskning under handledning av etablerade forskare.

Forskning
Karolinska Institutet står för 40 procent av all medicinsk forskning vid universitet och högskolor i Sverige. Forskningen spänner över ett brett fält: från grundläggande forskning i molekylärbiologi till folkhälsovetenskap och omvårdnadsforskning.

Samverkan
Internationellt och nationellt samverkar Karolinska Institutet med såväl hälso- och sjukvård som näringsliv, universitet och högskolor.

Information
Att nå ut med forskningsresultat och information om universitets verksamhet är viktigt.
Nya forskningsrön får spridning genom vetenskapliga artiklar och seminarier, populärvetenskapliga tidskrifter och utställningar är riktade till allmänhet och skolor.


Karolinska Institutets universitetsbibliotek
Karolinska Institutets universitetsbibliotek, KIB, är Sveriges största medicinska bibliotek och nationellt ansvarsbibliotek för medicin, odontologi, omvårdnad och hälso- och sjukvård.

Kontakta KI
Karolinska Institutet
http://www.ki.se
08-524 800 00
info@ki.se08
» Information om KI

Kontakta SAAF KI
Org.nr: 802418-8222
Adress: Box 21083
10 031 Stockholm
» saaf_ki@hotmail.com

Aktiviteter

Nyheter

Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Nationell nätverksträff
14 december 2019

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta
Facebook
Linkedin

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019