» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
SAAF Utbildning Aktiviteter Nöje
Senaste nyheterna Krönika Sök Arkiv

  SAAF
Inloggade: 0

Medlemmar: 2690

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


SÅRBARHETEN OCH HOPPET I ATT VARA KRISTEN.

Sårbarheten i att vara kristen kan också beskrivas som att bli skinn flådd av dem som man älskar lika mycket som en själv. I den goda tron att även de älskar en lika mycket tillbaka, och vill ens bästa. Det är som bekant i tron på människans goda vilja som man blir smärtsamt medveten om människans ondska. Som troende kristen blir man ständigt påmind om att man befinner sig i förlorarnas land, långt ifrån alla trender och människornas bud. Men med Guds hopp inom sig kan man säga att Gud är större än all ondska och all vår småsinthet, så det är bara att ihärdigt hoppas på Honom och lita på att segern är Hans. Herren själv lovar var och en som tror på Honom och håller ut till slutet att den blir räddad och får ett evigt liv. Man kan i sanning säga att utan Herrens ingripande och vägledning av vår själ så blir människans sårbarhet i Kristus dess fördärv.

Att födas in i en kristen familj och in i Guds kyrka är det bästa som kan hända en människa.
Man har alla fördelar att bygga på den tro som Herren ger oss som gåva, redan då vi döps i Hans namn som nyfödda. Tron på Gud genom hans son Jesus Kristus, ger var och en som tror på honom en bergfast trygghet genom hela livet, som ingen kan rubba på, i varje fall aldrig för alltid. Om inte vi själva, frivilligt vänder Honom ryggen, vill säga.

Den kristna tron fullbordas först i kyrkans gemenskap och i mysterierna som Herren har anförtrott sin Kyrka. Dess värde och helighet går inte förlorad även om prästerna som förrättar sakramenten inte är fullt så värdiga Kristi ställföreträdare på jorden. Vem är väl felfri? Även prästerna är människor. En enda sann kristens tro på Gud kan räcka för att hålla en hel kyrka vid liv, i sin tro på Gud.

Den Syrisk-Ortodoxa kyrkan av Antiochia, beskrivs ibland som den sovande kyrkan, dels därför att det är flera sekler sedan den har varit utan universitet och kloster med munk och nunneorden som har blomstrat i andlighet, dels därför att våra nunnors och munkars läs- och skrivkunskaper har varit så varierande. Förr tjänade de Gud utan att kunna skriva ner sina andliga visioner och Guds upplevelser. Många andliga människors visioner och Gudsupplevelser, inom den syrisk ortodoxa kyrkan, lever ännu bland vårt folk genom den muntliga traditionen, men utan levande bevis så som nedskriven fakta blir trovärdigheten obefintligt även för den som först hörde berättelsen. Minnet är kort hos människan av jorden.
Naturligtvis har den Syrisk-Ortodoxa kyrkan både kloster och skolor som bedriver teologiska och språkstudier, Sayednaya i Syrien i Damaskus är en av de stora skolorna, men då dessa studier inte når upp till universitetsnivå, kallas de därför inte för fullständiga teologiska utbildningar. Inte för att Gud bryr sig om vad för utbildning man skaffar sig. Han ser inte till vår världsliga kunskapsnivå då Han kallar oss i sin tjänst och förbarmar sig över oss.

Nej då vi svarar -ja- på Hans kall förbarmar Han sig över oss enbart därför att Han älskar oss och vill att vår själ blir frälst och går till Honom.

Bortom alla tvivel, tror jag på en levande och andligen blomstrande Guds kyrka, och i synnerhet på en levande Syrisk-Ortodox kyrka, både i mellanöstern och i övriga delar av världen. Med det ovan sagda är dock inget givet eller för alltid.

För ensam måste man söka sin Gud till dess man finner Honom. Ofta räcker inte ens ett helt jordeliv för detta företag. Så dold och oförutsägbar är Han. Gud finns här och nu, men var och en måste själv söka Honom. Han som har skapat oss och har hela världen i sin hand, han respekterar sin skapelse och tålmodigt inväntar hennes frivilliga -ja- till Hans oändliga kärlek. Gud tvingar aldrig en människa eller kränker hennes fria vilja. Så mycket älskar Han henne att endast hennes fria vilja är godtagbar mot Hans kärlek.

Priset för människans fria vilja är dess själ; Då jag vågar lita på Gud och överlåter min vilja till Honom, då frälser Han henne. Men behåller jag den fria viljan och lever som om himmelriket fanns här på jorden, medan jag lever här och frossar i livets äventyr, ja då får jag också betala med min själ som insats.

För den som är troende kristen är vägen genom livet väldigt krånglig och smärtsam.
Men även om den människan skulle bli övergiven av allt och alla i sitt liv så kommer Herren aldrig att överge henne, inte ens för en enda dag, så dyrbar är människan i Hans ögon. Han håller hoppet levande inom människan att hon orädd vågar gå vidare i sitt sökande efter ett sant liv i Herren Jesus Kristus, Guds Son.

Viktoria Soma , 2 november 2004


Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Årsmöte - LIU
28 februari 2019

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019