» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
SAAF Utbildning Aktiviteter Nöje
Senaste nyheterna Krönika Sök Arkiv

  SAAF
Inloggade: 0

Medlemmar: 2751

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


Utexaminerade SAAFare

Vi på SAAF (Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet) är oerhört stolta över att det varje år utexamineras ett stort antal SAAFare vid flertalet universitet och högskolor runt omkring i landet, men också utomlands. SAAFs Alumniutskottet kommer att lyfta fram dessa ambitiösa studenter genom att presentera några på hemsidan men även intervjua ett par av dem. Syftet med intervjuerna är att få fler syrianska/arameiska ungdomar att välja den akademiska vägen efter gymnasiet.

Vi vill gratulera de akademiker som avlagt examen under perioden (1 dec 2010 till 1 aug 2011). Vi vet att det är fler än dessa som har avlagt examen under perioden men tyvärr har inte alla skickat in information om det till oss, självklart gratulerar vi även dem. Vi önskar er lycka till i framtiden med karriären och familjen.

En present från SAAF som vi hoppas kommer till användning kommer att skickas till samtliga utexaminerade nedan.

Caterine Amno (se fördjupad intervju som kommer att publiceras under kommande veckor på hemsidan)

Lärosäte: Örebro Universitet
Utbildning: Lärarprogrammet, inriktning natur- och skapande. 210hp
Förskollärare, lärare mot yngre åldrar
Titel på examensarbetet: Kartläggning av Programmet Vägledande samspel/ICDP Ett förhållningssätt i mötet med barn,
Arbetsplats: Lars Wivallius Förskola

Julia Cebe

Lärosäte:
Örebro Universitet
Utbildning: Civilekonomprogrammet, 240hp
Yrkestitel: Civilekonom


Susann Daoud

Lärosäte:
Karolinska Institutet
Utbildning: Läkarprogrammet, 330hp
Läkarexamen
Titel på projektarbete: Intraoperativ blodflödesmätning och korrelation med långtidsöverlevnad vid levertransplantation
Arbetsplats: Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.


Daniel Ercan

Lärosäte:
Karolinska Institutet
Utbildning: Tandläkarprogrammet 300 hp
Arbetsplats: Distrikt Tandvården Nykvarn & Järna


Mirna Georgis

Lärosäte:
Karolinska Institutet
Utbildning: Tandläkarprogrammet 300hp
Arbetsplats: Folktandvården i Tensta.
Titel på examensarbetet: Kariesrisken hos äldre människor.


Malek Hanna (se fördjupad intervju som kommer att publiceras under kommande veckor på hemsidan)

Lärosäte: Stockholms Universitet
Utbildning: Juristprogrammet 270hp
Arbetsplats: Tingsnotarie, Uppsala Tingsrätt


Nathalie Ibrahim (se fördjupad intervju som kommer att publiceras under kommande veckor på hemsidan)

Lärosäte: Södertörns högskola 187,5hp
Stockholms Universitet 60hp
Utbildning: Ekonomiekandidat
Titel på examensarbetet: Svenska företags etableringsstrategier i Kina, USA och Saudiarabien.


Sara Jahkopson

Lärosäte:
Örebro universitet
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, 247,5 p
Titel på projektarbete/C-uppsats: Förvaltningsfastigheters verkliga värde - En undersökning
om hur bolagsledningar kommenterar förvaltningsfastigheters värdeförändring
Titel på projektarbete/D-uppsats: VD har ordet - En innehållsanalys av "VD-ordet" i förhållande till de kvalitativa egenskaperna i IASB:s föreställningsram.


Juliana Jomaa

Lärosäte:
Göteborgs Universitet
Utbildning: Tandläkarprogrammet 300hp
Arbetsplats: Folktandvården Linköping
Titel på examensarbetet: Nervskador i anslutning till operativ extraktion av visdomständer. En genomgång av litteraturen och ett patientmaterial.


Rim Afrim

Lärosäte:
Mälardalens högskola
Utbildning: Sjuksköterska
Arbetsplats: Södertälje Sjukhus


Lisa Lahdo

Lärosäte:
Karolinska Institutet
Utbildning: Tandhygienist


Alexandra Lucia Makdissi

Lärosäte:
Södertörns Högskola, Stockholms Universitet samt Örebro Universitet
Utbildning: Kandidatexamen med inriktning Redovisning och Magisterexamen med inriktning Organisation och Ledarskap 285hp
Arbetsplats: Account Manager på SEB Group Operations/Fund Operations, Södermalm
Kandidatuppsats: Fortlevnadsprincipen: En studie om dess inverkan på redovisningen
Magisteruppsats: Ledarskap: Den ekonomiska krisens inverkan på ledarskap I dessa finner man förslag på vidare forskning.


Helena Sylvia Makdissi

Lärosäte:
Södertörns Högskola samt Örebro Universitet
Utbildning: Kandidatexamen med inriktning Redovisning och
Magisterexamen med inriktning Organisation och Ledarskap 250hp
Arbetsplats: Junior Privatrådgivare, Danske Bank på Kungsholmen.
Kandidatuppsats: Fortlevnadsprincipen: En studie om dess inverkan på redovisningen
Magisteruppsats: Ledarskap: Den ekonomiska krisens inverkan på ledarskap.


Verde Oktay

Examenstitel:
Arkitekt 2005-2011, 200p
Arbetsplats: White Arkitekter
Råd: Målinriktad, nyfiken och envis!
Titel på examensarbetet: Demensboende i Västerpark, Örebro


Miriam Remmo

Lärosäte:
Stockholms Universitet
Utbildning: Civilekonom inriktning finansiering, 240hp
Arbetsplats: Swedbank Robur Fonder


Maria Touma (se fördjupad intervju som kommer att publiceras under kommande veckor på hemsidan)

Lärosäte: Södertörns Högskola
Utbildning: Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år.
Yrkestitel: Lärare
Tips: Mitt råd är att inte slita ut på sig själv. Studera på det sätt samt i den fart och miljö du känner passar dig. Jämför dig aldrig med dina klasskamrater, alla är olika.


Bashar Yacoub

Lärosäte:
Linköpings tekniska högskola, Campus Norrköping
Utbildning: Högskoleingenjör inom Byggnadsteknik, 180hp
Titel på examensarbetet: En studie av grundkonstruktionen platta på mark, (examen-nivå: G)
Tips till andra: Planera din tid. Satsa alltid på högsta betyget, men med ödmjukhet, det lönar sig alltid. Anteckna så mycket du kan under föreläsningarna, detta hjälper en att vara vaken också :-). Sist men absolut inte minst; Be Gud att välsigna dina och dina vänners studier, att hjälpa dig och att hela dina utbildning ska vara för Hans Heliga namns ära! Och glöm aldrig att tacka! Lycka till!!!


Emad Yousif

Lärosäte:
Mälardalens Högskola
Utbildning: Lärarprogrammet Utveckling av matematiskt tänkande 210hp
Titel på examensarbetet: Elevers prestation i matematiska textuppgifter - En studie i årskurs 3
Arbetsplats: Djurgårdsskolan i Eskilstuna – studieverkstad


Patrick Johansson, 21 september 2011


Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019