» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
SAAF Utbildning Aktiviteter Nöje
Senaste nyheterna Krönika Sök Arkiv

  SAAF
Inloggade: 0

Medlemmar: 2751

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


Specialpedagoger och speciallärare

Yrkeskategorierna speciallärare och specialpedagog kan vara svåra att skillja från varandra. Frågan är om det är olika benämningar för samma yrke eller om det finns en central skillnad mellan dem?

Faktum är att det finns både studiemässiga och yrkesmässiga skillnader mellan yrkeskategorierna specialpedagog och speciallärare. Specialpedagoger och speciallärare är förvisso intimt kopplade till det svenska skolväsendet och de arbetar med att stödja elever som är i behov av särskilt stöd. Både specialpedagoger och speciallärare genomgår också en högskoleutbildning på 90 högskolepoäng som leder till en yrkesexamen men utbildningarna är inte desamma trots att de är snarlika. En specialpedagog läser på specialpedagogprogrammet (Postgraduate Diploma in Special Educational Needs) vars studier leder till en specialpedagogexamen. En speciallärare däremot läser på speciallärarprogrammet (Postgraduate Diploma in Special Needs Training) vars studier leder till en speciallärarexamen.Förutom att yrkeskategorierna har olika studieavgångar med olika kursinnehåll så är arbetsuppgifterna för specialpedagoger och speciallärare olika. Generellt kan sägas att arbetsuppgiftern för en specialpedagog inom skolväsendet är att de tillsammans med skolans ledning och personal ska bidra till skolans pedagogiska utveckling i stort. Man kan alltså säga att de har en handledande roll och fungerar närmast som konsulter inom det pedagogiska området. En specialpedagog ska ge ett helhetsperspektiv på inlärning och utveckling och förmedla det till skolledning och lärare. Deras uppgift är att skapa goda inlärningsmiljöer för att elever som behöver stöd i skolan ska få hjälp med det i syfte att uppnå målen.

En speciallärare arbetar istället på individnivå eller med små grupper på fält för att ge elever med särskilt stöd den hjälp de behöver. Deras uppgift är att få alla elever inom förskola, skola eller vuxenutbildning och som har rätt till stöd att nå kunskapsmålen. De erbjuder individuellt stöd till elever med olika former av svårigheter i sin läs- och skrivutveckling eller matematikinlärning. Deras roll är att upptäcka stödbehov hos elever för att bana väg för en god utredning och kvalitet på stödåtgärder. Annars har de på samma sätt som specialpedagogerna en rådgivande roll. Speciallärarna fungerar som samtalspartner och rådgivare för till exempel föräldrar och kollegor på skolan inom läs- och matematikutveckling. Vidare förväntas speciallärarna samarbeta med specialpedagoger och andra kollegor i syfte att gemensamt utveckla goda lärandemiljöer.

Källa

Lärarhögskolan i Stockholm, Specialpedagogiska programmet 90 hp
Lärarhögskolan i Stockholm (2007). Utbildningsplan för specialpedagogexamen. Fastställd av Nämnden för grundutbildning, forskning och forskarutbildning 2007-06-19
Åman, K. (2006). Ögonblickets pedagogik – Yrkesgrupper i samtal om specialpedagogisk kompetens vid barn- och ungdomshabiliteringen. (avhandling för doktorsexamen, Stockholms Universitet). Stockholm: Intellecta Docusys
Malmö Högskola, specialpedagogiska programmet och speciallärarprogrammet

Jean Azar, 10 oktober 2011


Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019