» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
SAAF Utbildning Aktiviteter Nöje
Senaste nyheterna Krönika Sök Arkiv

  SAAF
Inloggade: 1

Medlemmar: 2580

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


SAAF 10:e Riksstämma

I helgen utsågs en ny styrelse för SAAF under riksstämman på Södertörns högskola.

Den 9 april drog SAAFs 10:e riksstämma för 2016 igång i kårhuset på Södertörns högskola. Riksstämman mjukstarta med att samtliga deltagare får i sig lite näring inför stämmans start. Ordförande Rafael Yevno välkomnar sedan samtliga närvarande och gick igenom dagordningen, fastställande av röstlängd för mötet och föredragningslistan. Närvarande på plats fanns ombud från 10 olika föreningar.Till riksstämmans mötesordförande valdes Robil Seyhan och till mötessekreterare valdes Helen Damar. Mathilda Kaya och Dani Kasselia valdes till protokolljusterare.

Rafael Yevno gick sedan detaljerat igenom SAAF:s verksamhetsberättelse för 2015 som var tillägnad 100 årsminnet av Seyfo 1915, folkmordet på syrianer/araméer och andra kristna. Han kunde med glädje förmedla att 9 av de 12 uppsatta mål infriades. Därefter gick Abraham Kuyumcuoglu, kassör i förbundsstyrelsen igenom räkenskapsåret 2015. Deltagarna i riksstämman gav sedan förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2015.Under fika pausen där det bjöds på tårta för SAAFs 10 år som förbund och andra bakelser fick årsmötesdeltagarna information om designtävlingen (Under hösten 2015 utlystes en designtävling för logon där vinnande förslag skulle vinna 5000 kr. Det kom in ett 20 tal olika förslag, förbundsstyrelsen tillsammans med lokalföreningarna röstade sedan fram 4 förslag som gick vidare för röstning under julmiddagen i slutet av november. Där fick 2 förslag lik många poäng och på grund av tidsbrist sköt man upp röstningen mellan dessa 2 logon till riksstämman 2016.) och röstade sedan fram vilken logo som skulle få representera SAAF framöver. Vilka som hade designat förslagen presenterades först efter att röstningen hade gjorts. Med stor majoritet röstades förslag nr 2 igenom där förbundsstyrelsen fick mandat att småjustera typsnitt och färger på logon. Vinnaren av förslaget, Bedros Yevno donerade vinsten direkt till SAAFs Välgörenhetsband – Suryoye bandet (www.suryoyebandet.com). Mer information om logon kommer att presenteras längre fram.Efter den välbehövdande fikan presenterade SAAFs generalsekreterare Bedros Yevno å styrelsens vägnar fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. Mandat gavs till kommande styrelse att kunna små justera och ändra i förslaget.

Nu var det dags för valberedningen att ta över stafettpinnen för att presentera ett förslag till ny förbundsstyrelsen där årsmötet utökade suppleant posterna från 3 till 4 personer. Intresset var stort inför årets val av förbundsstyrelsen. Årsmötet röstades enhetligt in valberedningens förslag på styrelse för 2016

SAAFs Förbundsstyrelse för 2016

Ordförande: Rafael Yevno
Vice ordförande: Sara Matossian
Kassör: Abraham Kuyumcuoglu
Sekreterare: Besime Uyanik
Ledamot: Hanna (Johannes) Safar
Ledamot: Paul Kaseelia
Ledamot: Fadia Aho
Ledamot: Silvia Aho
Ledamot: Daniela Pauluser

Suppleant: Gabriella Dal
Suppleant: Kristina Alsabeah
Suppleant: Viktoria Uyanik
Suppleant: Johan Said

Lekmanna revisor: Simona Lahdo
Valberedningen: Bedros Yevno (Sammankallande)
Valberedningen: Maikel Barsom
Valberedningen: Maria YohanounStämman avslutades med att medlemmar från den tidigare SAAF-styrelsen blev avtackade med blommor och riksstämmans varma applåder. Blommor delades också ut till riksstämman ordförande, sekreterare, protokolljusterare Dessutom uppmärksammades SAAF Örebro som utsågs till årets förening för 2015 där de får ett extrabidrag på 5 000 kr till deras verksamhet.På kvällen bjöds alla som var med på riksstämman på middag och mingel med diskussioner allt mellan himmel och jord som avrundades sent på kvällen.

SAAF, 12 april 2016


Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2018