» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
SAAF Utbildning Aktiviteter Nöje
Senaste nyheterna Krönika Sök Arkiv

  SAAF
Inloggade: 0

Medlemmar: 2751

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  Forum


Visa solidaritet med de kristna i Mellanöstern

Den 22 april, samlas vi vid Marenplan i Södertälje kl.14.00–17.00 för att manifestera för solidaritet med kristna folkgrupper i Mellanöstern och Nordafrika. Under de senaste decennierna har våldet mot kristna folkgrupper skördat många människors liv och deras framtida existens i regionen är hotad. Sverige, FN och EU bör med kraft agera för att politiskt och ekonomiskt stödja dessa utsatta folkgrupper som med våld fördrivs från sina hemtrakter av islamistiska terrororganisationer.– Vi kristna nya svenskar som flytt våld och förföljelse är evigt tacksamma mot Sverige för att man har tagit emot oss och för det Sverige har gett oss. Vi lever i ett öppet demokratisk samhälle som värnar alla människors lika värde. Vi förstår värdet av yttrandefrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet, trosfrihet och andra rättigheter eftersom vi förvägrats detta i våra tidigare hemländer. Vi vill att alla de kristna invånare och alla andra människor ska få del av dessa rättigheter.

FN och EU har svikit våra släktingar som idag lever i misär på flyktingförläggningar under svåra förhållanden i Irak, Syrien, Turkiet, Jordanien och Libanon och vill återvända hem, exempelvis till de områden i norra Irak som befriats från IS. De kristna folkgrupperna behöver stöd och hjälp både politiskt och ekonomisk samt hjälp med återuppbyggnad av det som förstörts i Irak och Syrien. De behöver fulla medborgerliga rättigheter och att deras trygghet, säkerhet och religionsfrihet garanteras. Detta är nödvändigt för att kristenheten ska ha en chans att överleva i regionen. Vi samlas för att uppmärksamma FN och EU att under den planerade givarkonferensen i Bryssel den 24-25 april,
”Supporting the Future of Syria and the region” att fokusera på humanitärt stöd, fred och hjälpa kristna folkgrupperna i Irak och Syrien med återuppbyggnad samt säker återvändande. Verka för ökad trygghet och säkerhet i området samt bidra till hållbar utveckling genom olika utvecklingsprojekt som möjliggör självförsörjning och hållbar utveckling.

Med vår manifestation vill vi väcka Sveriges och världens uppmärksamhet på de kristnas situation i Mellanöstern och Nordafrika. Det finns ingen annan hållbar väg framåt för denna region än frihet och jämlikhet för alla dess invånare.
Alla människor föds fria och jämlika och att alla människors lika och okränkbara värde respekteras. Bygga samhällen på mänskliga rättigheterna och grundvärden som bygger gott samhälle med gemenskap, tillit, solidaritet, medmänsklighet för alla invånare oavsett religionstillhörighet, trosinriktning, etnicitet, skön, ras mm


Vi medverkande kyrkor och organisationer ser fram emot stor uppslutning och stöd.

Robert Halef riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
Syrisk ortodoxa kyrkan patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
Armenisk ortodoxa kyrkan
Kaldeiska kyrkan i Sverige
Syrisk katolska kyrkan
Grek ortodoxa kyrkan i Sverige och Skandinavien, patriarkala vikariat
Armenisk katolska kyrkan
Kaldeiska förbundet
Kaldeiska riksförbundet
Syrisk ortodoxa kyrkans ungdomsförbund
Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet

SAAF, 20 april 2018


Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019